Jako autoryzowany dystrybutor rejestrujemy dla Państwa 3 letnią gwarancję na maszyny.

Ochrona dla Twojej maszyny

OCHRONA PRZED KRADZIEŻĄ DLA TWOJEJ MASZYNY FLEX

Prostsze niż jakiekolwiek inne ubezpieczenie!
FLEX Polska Sp. z o.o. daje 12-miesięczną ochronę na wypadek kradzieży maszyny. Niezależnie od miejsca dokonania kradzieży – w warsztacie, w samochodzie lub na budowie – po wpłaceniu 400 PLN netto wkładu własnego otrzymasz nowe urządzenie.

Szczegóły usługi ubezpieczenia

W przypadku kradzieży zakupionej w polskiej autoryzowanej sieci dystrybucji maszyny FLEX dostarczymy Ci po wpłacie udziału własnego w wysokości 400 PLN netto, jednorazowo w zamian nowe urządzenie, bez dodatkowych kosztów ubezpieczenia.

Aby skorzystać z tej usługi ubezpieczenia należy zgłosić kradzież niezwłocznie odpowiedniej jednostce policji. Zgłoszenie wraz z certyfikatem rejestracji należy przedłożyć w ciągu 5 dni od kradzieży Państwa Partnerowi handlowemu lub bezpośrednio firmie FLEX Polska Sp. z o.o. wraz ze wszystkimi dokumentami (patrz warunki gwarancji).

Po wykonaniu kontroli, sprawdzeniu dokumentów i wyrażeniu przez FLEX Polska Sp. z o.o. zgody, zostaną Państwo poinformowani o statusie a nowe narzędzie będzie można odebrać u Państwa Partnera handlowego po uiszczeniu w/w udziału własnego.

Warunki ubezpieczenia

Aby skorzystać z usługi ubezpieczenia w razie kradzieży, należy pamiętać o:

  1. Zarejestrowaniu zakupionej maszyny*.
  2. Przedstawieniu w ciągu 5 dni od zajścia zdarzenia:
    • – oryginału dowodu zakupu,
    • – dokumentu zgłoszenia kradzieży wystawionego przez lokalna policję,
    • – ważnej karty gwarancyjnej.

FLEX poinformuje Klienta mailowo kiedy maszyna opuści magazyn FLEX Polska Sp. z o.o., aby mógł ją odebrać ze sklepu swojego dystrybutora po uiszczeniu opłaty 400 PLN netto.

FLEX Polska Sp. z o.o. gwarantuje świadczenie ubezpieczenia od kradzieży w przypadku wszystkich zarejestrowanych urządzeń FLEX przez okres 12 miesięcy od daty zakupu potwierdzonej na oryginalnym dowodzie zakupu. Otrzymane nowe urządzenie nie podlega ponownie ochronie przed kradzieżą.

* Dotyczy maszyn zakupionych od dnia 01.11.2015 roku i zarejestrowanych w ciągu 30 dni od daty zakupu.